ŽEljko G. Braletić

Predsjednik upravnog odbora i osnivač fondacije "Valtazar Bogišić"

Fondacija "Valtazar Bogišić", Podgorica

Škola prirodnog prava, predstvlja aktivnost kojoj je osnova tradicija prirodnog prava rodonačelnika prof. dr. Valtazara Bogišića, tvorca opšteg imovinskog zakonika Knjaževine Crne Gore, Ministra pravde Crne Gore i prvog sveobuhvatnog anketara u Crnoj Gori. Pravni fakultet u Podgorici, koji se nalazi preko puta kancelarije fondacije nosi ime Valtazara Bogišića. Pravo je egzaktno i prirodno, pa mora biti usklađeno sa prirodom i duhom zemlje u kojoj se tvori. Van toga pravo je surogat i antagonist sistema u koji se ne uklapa. Opšti imovinski zakonik je moderna kodigikacija građanskog prava, u rangu sa francuskim code civile, uzor i osnova drugim imovinskim kodifikacijama prava. Opšti imovinski zakonik je bio osnova za izradu Indijskog građanskog zakonika.Fondacija se finansira od donacija i neprofitabilna je nastavno naučna organizacija, koja je otvorena za saradnju zainteresovanim domaćim i stranim akceptantima i interesentima.