ŽEljko G. Braletić

Diplomirao na Pravnom fakultetu 1979. godine u Sarajevu.
Specijalista za međunarodno pravo, za ugovore u spoljnotrgovinskom prometu od 1981. godine
(Banja Luka, Beograd).

Član upravnog odbora Saveza društava Crne Gore za borbu protiv šećerne bolesti (diabetes).

Pravni savjeti, zastupanje pravnih i fizičkih lica u oblasti:

 • međunarodnog prava
 • međunarodnih privrednih sporova
 • privrednih sporova
 • upravnih sporova
 • nadnada štete
 • krivični postupak
 • registracija preduzeća
 • nekretnine
 • ugovori u domaćem i spoljnotrgobinskom prometu
 • Autor projekta nevladinog sektora za:

 • Udruženje pijačnih trgovaca Crne Gore
 • Romski savez Crne Gore
 • Fondacija "Valtazar Bogišić"
 • Projekat obuke i zapošljavanja diplomiranih pravnika u Crnoj Gori
 •